::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục > Chương trình tập huấn theo mô-đun::
 


Khóa huấn luyện Kỹ năng lãnh đạo trong kinh doanh


Thành công của các doanh nghiệp và tổ chức với mọi quy mô đều phụ thuộc vào người lãnh đạo khéo léo, là người có thể dẫn dắt, chỉ đạo, động viên và truyền cảm hứng cho từng nhân viên và các đơn vị làm việc để đạt được mục tiêu đề ra. Vì vậy, người lãnh đạo cần phải trau dồi những kỹ năng cần thiết để giúp họ phát triển một môi trường kinh doanh hiệu quả trong nền kinh tế toàn cầu hóa của thế kỷ 21.


Chương trình tập huấn giới thiệu những kỹ năng lãnh đạo cốt lõi trong bối cảnh thực tế của doanh nghiệp, bên cạnh đó còn đề ra cách thức để nhà lãnh đạo lĩnh hội và phát triển để tạo ra những tác động tích cực toàn diện đến chính bản thân họ, những người mà họ lãnh đạo và đến tổ chức hoặc đơn vị công tác.

Ba khóa học gồm những kỹ năng lãnh đạo cần thiết cho các doanh nghiệp.

Để đăng ký tham gia khóa học, vui lòng liên hệ:
Anh Trần Văn Thái
Email: tvthai@vnseameo.org
Hoặc doe@vnseameo.org
Điện thoại: 0838245618 Nhánh: 126

Hạn chót đăng ký: Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết.
Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết.