::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục > Chương trình tập huấn theo mô-đun::
 


Khóa huấn luyện Kỹ năng lãnh đạo trong kinh doanh

Thành công của các doanh nghiệp và tổ chức với mọi quy mô đều phụ thuộc vào người lãnh đạo khéo léo, là người có thể dẫn dắt, chỉ đạo, động viên và truyền cảm hứng cho từng nhân viên và các đơn vị làm việc để đạt được mục tiêu đề ra. Vì vậy, người lãnh đạo cần phải trau dồi những kỹ năng cần thiết để giúp họ phát triển một môi trường kinh doanh hiệu quả trong nền kinh tế toàn cầu hóa của thế kỷ 21.

Read more...

Khóa huấn luyện Giảng dạy kỹ năng mềm

Trung tâm SEAMEO RETRAC xin trân trọng thông báo về khai giảng ba học phần “Khóa huấn luyện giảng dạy kỹ năng mềm” dành cho các giảng viên, cán bộ phòng công tác sinh viên, cán bộ Đoàn và Hội sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tại Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Read more...