::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn “Công tác sinh viên: Phương pháp đội/ nhóm”


Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tập huấn “Công tác sinh viên: Phương pháp đội/ nhóm” tại Trung tâm dành cho cán bộ chuyên môn phụ trách công tác sinh viên tại các trường Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long vào ngày 06/6/2013.

Phụ trách trình bày là Ông Dennis Gibbons, Phó phòng quản lý sinh viên nội trú thuộc trường Đại học Cộng đồng Mohawk Valley, Hoa Kỳ.