::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Kỳ nghỉ mát tại Nha Trang của cán bộ viên chức Trung tâm SEAMEO RETRAC


Công Đoàn Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức kỳ nghỉ mát cho cán bộ viên chức Trung tâm tại thành phố biển Nha Trang từ ngày 29/5 đến ngày 1/6/2013.
Chuyến nghỉ mát không chỉ là thời gian nghỉ ngơi thư giãn của cán bộ viên chức Trung tâm sau một năm làm việc mà còn tạo sự giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa đồng nghiệp trong Trung tâm với nhau.