::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ Bế giảng 03 lớp Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh tại tỉnh Vĩnh Long


Lớp phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên tiểu học, THCS và THPT tại tỉnh Vĩnh Long đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 09/6/2013.Khóa học nhằm giúp giáo viên tiếng Anh các bậc phổ thông cập nhật các phương pháp giảng dạy và thực hành tiếng Anh, bồi dưỡng kỹ năng quản lý lớp và tạo động lực cho học sinh trong quá trình học tập, đồng thời có cơ hội trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp và giảng viên.  Khóa học còn giúp giáo viên ứng dụng các công nghệ thông tin tiên tiến cũng như phát huy khả năng sáng tạo của giáo viên trong giảng dạy. Khóa học kéo dài từ ngày 02/3 đến ngày 09/6/2013.