::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo quốc tế “Tác động của toàn cầu hóa đến chất lượng giáo dục đại học”


Ngày 20-21/6/2013, SEAMEO RETRAC và Trung tâm Hong Kong Hoa Kỳ (HKAC) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Tác động của toàn cầu hóa đến chất lượng giáo dục đại học”.Mục đích của hội thảo nhằm tạo một diễn đàn giao lưu cho các học giả và các chuyên gia giáo dục chia sẻ ý kiến, quan điểm cũng như các khái niệm về giáo dục đào tạo. Đây là hoạt động thường niên của Trung tâm, thu hút hơn 100 nhà lãnh đạo, quản lý đến từ các trường cao đẳng, đại học, các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Các chủ đề trình bày tại hội thảo thuộc các lĩnh vực: lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học; đổi mới phương pháp dạy và học tại các trường đại học, cao đẳng; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong các trường. Đồng thời, hội thảo cũng tạo điều kiện xây dựng và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng, tổ chức giáo dục trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế.