::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo tập huấn về “Phương pháp giảng dạy Giáo trình Complete IELTS”


Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Nhà xuất bản Cambridge University Press tổ chức buổi hội thảo tập huấn giáo viên về “Phương pháp giảng dạy Giáo trình Complete IELTS” cho chương trình luyện thi IELTS vào ngày 22/7/2013 tại trụ sở của Trung tâm.

Phụ trách trình bày là Ông Stuart Vinnie, cố vấn đào tạo cấp cao của NXB Cambridge University Press. Buổi hội thảo thu hút khoảng 25 giáo viên tiếng Anh đang dạy chương trình luyện thi IELTS tại Trung tâm tham gia.