::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo giới thiệu “Phần mềm học tiếng Anh Imagine Learning cho Việt Nam”


Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh và công ty Imagine Learning tổ chức hội thảo giới thiệu “Phần mềm học tiếng Anh Imagine Learning cho Việt Nam” vào ngày 27/7/2013 tại trụ sở Trung tâm.

Imagine Learning là phần mềm đang được sử dụng tại 47 tiểu bang của Hoa Kỳ và một số quốc gia trên thế giới. Tham gia giới thiệu tại Hội thảo có Ông Trần Quốc, điều phối viên dự án và Ông Benjamin Eyre, Giám đốc khu vực của công ty Imagine Learning. Hội thảo thu hút 105 giáo viên là chuyên viên tiếng Anh đến từ 9 Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ trưởng bộ môn tiếng Anh tại trường THCS và THPT, giáo viên tiếng Anh tại các trường quốc tế và Trung tâm ngoại ngữ tham dự.