::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo phát triển chuyên môn về “Sử dụng phương pháp phỏng vấn và nhóm tập trung trong nghiên cứu về ngôn ngữ ứng dụng”


Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi hội thảo phát triển chuyên môn về “Sử dụng phương pháp phỏng vấn và nhóm tập trung trong nghiên cứu về ngôn ngữ ứng dụng” cho giảng viên khoa tiếng Anh, cán bộ nghiên cứu ngôn ngữ ứng dụng và đội ngũ giảng viên của Trung tâm vào ngày 23/9/2013.

Phụ trách trình bày là GS.TS. Stephen Moore, Khoa Xã hội nhân văn, trường Đại học Macquarie, Úc. Phần đầu của hội thảo tập trung vào phỏng vấn và phần sau liên quan đến nhóm tập trung. Buổi hội thảo rất thực tế và sinh động giúp các giảng viên tham gia hiểu rõ và có thể áp dụng vào thực tế nghiên cứu khoa học của mình. Buổi hội thảo thu hút khoảng 30 giảng viên tiếng Anh tham dự.