::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ khai giảng chương trình Thạc sỹ Ngôn ngữ học ứng dụng, khóa 12 (2013 – 2014)


Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Đại học Curtin tổ chức lễ khai giảng chương trình Thạc sỹ Ngôn ngữ học ứng dụng, khóa 12 (2013–2014) vào ngày 09/9/2013.

Khóa học thu hút được 35 giáo viên giảng dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lận cận. Ngoài ra còn có một số giáo viên nước ngoài đến từ Canada và Ireland. Đến nay chương trình liên kết này đã tổ chức được 12 khóa gồm 501 học viên. Đây là một chương trình liên kết rất hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam.