::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ Khai giảng Khóa Bồi dưỡng tiếng Anh cho Giáo viên Tiểu học và THCS ở Tỉnh Vĩnh Long


SEAMEO RETRAC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho 140 giáo viên tiểu học và THCS vào ngày 21 tháng 9 năm 2013 tại Vĩnh Long.


Khóa học này giúp cho giáo viên tiểu học và THCS nâng cao trình độ tiếng Anh để tham gia thành công vào kỳ thi xác định năng lực tiếng Anh, đồng thời  giúp giáo viên trau dồi kỹ năng tự học cho việc phát triển nghề nghiệp. Khóa học kéo dài từ ngày 21/9 đến ngày 15/12/2013.