::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ Bế giảng Khóa Bồi dưỡng Tiếng Anh cho Giáo viên Tiếng Anh ở tỉnh Long An và Tây Ninh


Khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho 280 giáo viên tiếng Anh ở tỉnh Long An và Tây Ninh đã kết thúc tốt đẹp vào tháng 10/2013.

Khóa học nhằm giúp  giáo viên hai tỉnh ôn tập, củng cố và nâng cao trình độ tiếng Anh cũng như những kỹ năng cần thiết để tham gia thành công vào kỳ thi năng lực tiếng Anh theo yêu cầu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Khóa học này cũng giúp cho giáo viên trau dồi kỹ năng tự học cho việc phát triển nghề nghiệp.