::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ Khai giảng Chương trình Bồi dưỡng Tiếng Anh chuẩn bị du học cho Ứng viên Đề án 911


Khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho các ứng viên đi học sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước thuộc Đề án 911 đã bắt đầu vào ngày 21/10/2013.


Mục tiêu của chương trình nhằm giúp học viên đạt mức điểm IELTS cần thiết để theo học các chương trình đào tạo sau đại học ở nước ngoài. Các học viên cũng sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng học thuật, và kỹ năng nghiên cứu phục vụ học tập ở nước ngoài. Khóa học kéo dài từ ngày 21/10/2013 đến ngày 15/01/2014.