::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn chuyên đề về “Mô hình nâng dần trách nhiệm người học”


Ngày 29/10/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức tập huấn với chủ đề “Mô hình nâng dần trách nhiệm người học”.

Đây là mô hình hiệu quả giúp cho giáo viên thiết kế và thực hành bài giảng trên lớp để nâng dần trách nhiệm và sự tham gia của người học trong quá trình học tập. Tập huấn thu hút hơn 50 giáo viên tiếng Anh đến từ các tỉnh lân cận và giáo viên đang tham gia giảng dạy tại Trung tâm tham dự. Ông David Doser, chuyên gia phụ trách chuyên môn tại học khu Garden Grove kiêm Chủ tịch Hội đồng trường PTTH Grande Bolsa, California, Hoa Kỳ, phụ trách trình bày.