::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo tập huấn về “Phương pháp dạy luyện thi Chứng chỉ PET, FCE và CAE”


Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Nhà xuất bản Cambridge University Press tổ chức buổi hội thảo tập huấn giáo viên về “Phương pháp dạy luyện thi Chứng chỉ PET, FCE và CAE” vào ngày 11/11/2013 tại trụ sở của Trung tâm.

Phụ trách trình bày là Ông Paul Millard, Nhân viên Đào tạo của NXB Cambridge University Press. Buổi hội thảo thu hút khoảng 30 giáo viên tiếng Anh đang dạy tại Trung tâm tham gia. Buổi hội thảo này nhằm giới thiệu và trao đổi kinh nghiệm với giáo viên về các phương pháp dạy cho học viên về năng lực tiếng Anh và kỹ năng làm bài thi các chứng chỉ quốc tế của Đại học Cambridge.