::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Buổi chia sẻ kinh nghiệm về công tác phục vụ cộng đồng


Ngày 02/12/2013, SEAMEO RETRAC tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm về công tác phục vụ cộng đồng tại Trung tâm.


Đây là cơ hội quý cho nhân viên Trung tâm hiểu thêm về những dự án phục vụ cộng đồng đang được Đại học Bách khoa Hồng Kông thực hiện tại Campuchia, Inđônêxia, Rwanda và Việt Nam. Buổi chia sẻ kinh nghiệm do PGS.TS. Stephen Chan, trưởng phòng phụ trách các công tác phục vụ cộng đồng tại Đại học Bách khoa Hồng Kông phụ trách.