::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn về "Kỹ năng Tư duy sáng tạo và phản biện"


Trong hai ngày 18-19/12/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức khóa tập huấn về “Kỹ năng Tư duy sáng tạo và phản biện”. Giảng viên của khóa tập huấn là TS. Malcolm H. Field đến từ trường Đại học Kyorin, Tokyo, Nhật Bản.

Khóa tập huấn áp dụng nhiều phương pháp đa dạng nhằm tăng cường và nâng cao kỹ năng tư duy sáng tạo và tư duy phản biện cho người học. Tập huấn cũng hướng đến việc giúp cho học viên nhận thức và xây dựng cách thức tự cải thiện kỹ năng tư duy cũng như phương pháp giảng dạy những kỹ năng tư duy này cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, khóa tập huấn cũng trang bị cho học viên những bài tập thực hành và hoạt động có thể ứng dụng tại nơi cơ quan công tác. Khóa tập huấn có sự tham gia của 37 giáo viên, giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và phổ thông trung học tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận.