::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu từ Sở Giáo dục tỉnh Quý Châu, Trung Quốc


Sở Giáo dục tỉnh Quý Châu phối hợp với Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi xây dựng mạng lưới cho đoàn đại biểu đến từ các trường Đại học và Cao đẳng thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc từ ngày 17-18/3/2014. Dẫn đầu đoàn đại biểu là Ông Wang Bihai, Phó Giám đốc, Sở giáo dục tỉnh Quý Châu.

Buổi xây dựng mạng lưới giữa các trường Đại học Việt Nam và các trường Đại học Trung Quốc nhằm thảo luận các khả năng liên kết hợp tác đồng thời phổ biến thông tin về chương trình học bổng dành cho sinh viên Việt Nam thông qua Sở Giáo dục tỉnh Quý Châu.