::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Các Khóa bồi dưỡng cho Giáo viên tiếng Anh các tỉnh


Nhằm thực hiện mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, vào quý 01 năm 2014, Trung tâm đã tổ chức 4 khóa bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh các tỉnh An Giang, Bình Dương và Vĩnh Long.

Mục tiêu của khóa học nhằm giúp cho giáo viên tiếng Anh các bậc phổ thông ôn tập, củng cố và nâng cao trình độ tiếng Anh và những kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của Đề án. Khóa học cũng giúp cho giáo viên trau dồi kỹ năng tự học cho việc phát triển nghề nghiệp.