::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn “Thiết kế bài giảng tương tác bằng Captivate”


Ngày 25/4/2014, SEAMEO RETRAC tổ chức buổi tập huấn "Thiết kế bài giảng tương tác bằng Captivate" tại Trung tâm dành cho 30 giảng viên các trường đại học, cao đẳng.


Nội dung buổi tập huấn xoay quanh việc sử dụng phần mềm Captivate để thiết kế bài giảng tương tác một cách sinh động và hiệu quả.