::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Chuyến viếng thăm của Đoàn trường Giáo dục Đại học Công lập Michigan


Ngày 27/5/2014, SEAMEO RETRAC hân hạnh đón tiếp Đoàn gồm 10 nghiên cứu sinh thuộc trường Giáo dục Đại học Công lập Michigan do TS. Todd W. Drummond dẫn đầu.


Mục đích chính của Đoàn là tìm hiểu về hoạt động của Trung tâm và trao đổi về những khả năng hợp tác trong tương lai.