::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo Du học Hoa Kỳ


 Ngày 20/6/2014, SEAMEO RETRAC tổ chức Hội thảo du học Hoa Kỳ tại Trung tâm với sự tham gia của hơn 25 quý vị phụ huynh và các em học sinh.


Tại Hội thảo, đại diện trường Cao đẳng Cộng đồng Pierre, Bang Washington, Hoa Kỳ giới thiệu chương trình học, điều kiện đầu vào và những dịch vụ cho sinh viên quốc tế.