::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa tập huấn về Quản lý dự án


Từ ngày 30/6 đến 01/7/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức khóa tập huấn về "Quản lý dự án" cho 51 giảng viên, cán bộ tham gia công tác điều phối và quản lý dự án tại các trường đại học, cao đẳng tại Tp. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.


Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho các cán bộ, giảng viên kiến thức và kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực quản lý dự án và tạo điều kiện cho các học viên trao đổi kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực này. Khóa học do GS.TS. Richard Gilbert, giảng viên trường Đại học Phoenix, Hoa Kỳ đảm trách; học viên được Trung tâm SEAMEO RETRAC tài trợ toàn bộ học phí và tài liệu học khi tham gia khóa đào tạo.