::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Chương trình bồi dưỡng 400 giảng viên cốt cán của Đề án NNQG 2020 do Trung tâm SEAMEO RETRAC điều phối và tổ chức, 25/8 – 30/9/2014


Theo kế hoạch triển khai Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 phối hợp với Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) tổ chức chương trình bồi dưỡng giáo viên/giảng viên tiếng Anh cốt cán cho các cấp học để xây dựng thành đội ngũ giảng viên nòng cốt tiến hành các khóa bồi dưỡng chuyên môn hàng năm cho giáo viên tiếng Anh phổ thông trên toàn quốc.

Trung tâm SEAMEO RETRAC phụ trách điều phối tổ chức khóa học cho 400 trên tổng số 838 giáo viên/giảng viên tiếng Anh trong cả nước tại 2 địa điểm là Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng từ ngày 25/8–30/8/2014 và từ 24/9–30/9/2014 và Trung tâm SEAMEO RETRAC từ ngày 3/9–23/9/2014.

Khóa học được thực hiện dựa trên hình thức kết hợp giữa việc học trên lớp với giảng viên và tự học trên máy tính. Nội dung bồi dưỡng bao gồm Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ và Ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh. Giảng viên của chương trình bồi dưỡng bao gồm các chuyên gia quốc tế đến từ Anh và Hoa Kỳ và các giảng viên Việt Nam đã qua các khóa đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ tại các trường đại học trong và ngoài nước.