::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Buổi tập huấn “Phản hồi chính xác về kỹ năng nói trong giảng dạy ngôn ngữ và tiếp cận ngôn ngữ thứ 2”


Ngày 27/8/2014, Đại học Curtin phối hợp với Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi tập huấn về “Chữa lỗi kỹ năng nói trong giảng dạy ngôn ngữ và thụ đắc ngôn ngữ thứ 2” dành cho các cựu sinh viên chương trình Thạc sỹ Ngôn ngữ Ứng dụng thuộc Đại học Curtin.

Buổi tập huấn diễn ra tại trụ sở chính của Trung tâm. Khoảng 50 cựu sinh viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tham gia tập huấn. Báo cáo viên tại buổi tập huấn là Giáo sư Rod Ellis đến từ Đại học Auckland và Đại học nghiên cứu quốc tế Thượng Hải. Đây là hoạt động hỗ trợ cựu sinh viên trong bồi dưỡng chuyên môn.