::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo tập huấn về “Chiến thuật giảng dạy giáo trình Solutions – phiên bản 2”


Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Nhà xuất bản Oxford University Press tổ chức buổi hội thảo tập huấn giáo viên về “Chiến thuật giảng dạy giáo trình Solutions – phiên bản 2” cho chương trình Anh văn Thiếu niên, Anh văn SEAMEO RETRAC  vào ngày 20/9/2014 tại trụ sở chính của Trung tâm.

Phụ trách trình bày là Bà Sadie Maddocks, chuyên gia đào tạo của NXB Oxford University Press. Buổi hội thảo thu hút khoảng 50 giáo viên tiếng Anh đang dạy tại Trung tâm tham gia. Buổi tập huấn nhằm giới thiệu giáo trình mới, giáo trình Solutions – phiên bản 2, sắp triển khai cho chương trình Anh văn Thiếu niên, Anh văn SEAMEO RETRAC.