::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tham gia Đại hội SEAMEO tại Bangkok, Thái Lan


Theo lời mời của Ban Thư ký SEAMEO, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc SEAMEO RETRAC dẫn đầu Đoàn cán bộ Trung tâm tham gia Đại hội SEAMEO với chủ đề: “Đông Nam Á trong giai đoạn chuyển đổi: Suy ngẫm về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa nhằm kết nối khu vực” từ ngày 21 đến 22/10/2014 tại Bangkok, Thái Lan.

Đây là sự kiện lớn do Ban Thư ký SEAMEO, Hội đồng Anh và Viện Xúc tiến giảng dạy Khoa học và Kỹ thuật Thái Lan đồng tổ chức. Đại hội SEAMEO chào đón hơn 400 đại biểu là Bộ trưởng Giáo dục, cán bộ cao cấp, các nhà làm chính sách, quản lý, cán bộ chủ chốt của các Bộ giáo dục và các ban ngành, tổ chức nghiên cứu đến từ trong và ngoài khu vực Đông Nam Á.