::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn về Nâng cao năng lực cho các cán bộ tập huấn lãnh đạo và quản lý giáo dục tại Lào


Từ ngày 03-07/11/2014, SEAMEO RETRAC phối hợp với Viện Phát triển Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức khoá tập huấn về lãnh đạo và quản lý giáo dục cho các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông tại tỉnh Viêng Chăng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Khóa học có sự tham gia của 31 học viên là cán bộ tập huấn chủ chốt trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục phổ thông của Lào. Khóa tập huấn do các cán bộ thuộc Trung tâm SEAMEO RETRAC giảng dạy. Khóa tập huấn tập trung nâng cao và tăng cường kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết trong lãnh đạo và quản lý bậc phổ thông, quản lý sự thay đổi, đánh giá sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế tài liệu giảng dạy.