::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Triển lãm giáo dục Hoa Kỳ


Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Cần Thơ tổ chức triển lãm giáo dục Hoa Kỳ với sự tham gia của 24 trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ vào ngày 19 và 20/11/2014 tại 2 thành phố: Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Triển lãm đã thu hút 1.080 lượt phụ huynh, sinh viên và học sinh tham dự. 

Tại triển lãm, phụ huynh và học sinh có cơ hội tìm hiểu về thủ tục visa cũng như gặp gỡ trực tiếp đại diện tuyển sinh chính thức từ những trường tại Hoa Kỳ để tìm hiểu thủ tục nhập học, cơ hội học bổng và những hỗ trợ tài chính của trường.

Cũng nhân dịp này, Phòng Hợp tác quốc tế và du học Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tư vấn thông tin cho các bạn học sinh tham dự triển lãm.