::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa tập huấn Kỹ năng viết đề án xin tài trợ


Với mục tiêu cung cấp cho học viên kiến thức và các kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng thành công của một đề án xin tài trợ, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về Kỹ năng viết đề án xin tài trợ tại Trung tâm, diễn ra trong tháng 10 và tháng 12 năm 2014.

Khóa học bao gồm hai học phần, với mỗi học phần kéo dài trong vòng hai ngày, tập trung vào các vấn đề có liên quan trong việc xây dựng một đề án xin tài trợ bao gồm các học phần của một đề án, kinh phí, năng lực tổ chức và yếu tố cấu thành cho một đề án thành công, …. Khóa học đã thu hút hơn 20 học viên tham dự, bao gồm các cán bộ nghiên cứu, phát triển dự án và giảng viên các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.