::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa tập huấn bồi dưỡng năng lực viết tiểu mục đề thi từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam


Theo lời mời của Ban Điều hành Đề Án Ngoại ngữ Quốc Gia 2020, sáu (06) cán bộ và giảng viên của Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tham dự buổi tập huấn bồi dưỡng năng lực viết tiểu mục đề thi từ bậc 03 đến bậc 05 theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội từ ngày 22-27/12/2014.

Trong thời gian tập huấn, đội ngũ giảng viên có cơ hội tìm hiểu về định dạng và cấu trúc đề thi theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam và thiết kế viết tiểu mục đề thi cho 4 kỹ năng.