::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Chuyến thăm Bảo tàng Áo dài Việt Nam


Kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2015), ngày 06/3/2015, Công đoàn Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức chuyến đi về nguồn tìm hiểu nét đẹp lịch sử áo dài truyền thống dân tộc tại Bảo tàng Áo dài Việt Nam, phường Long Thuận, Quận 9, TPHCM cho toàn thể công đoàn viên và cán bộ công nhân viên.

Chuyến đi đã đem lại nhiều cảm xúc và giúp mọi người hiểu rõ hơn về lịch sử áo dài Việt Nam qua các thời kỳ. Qua đó, chuyến đi cũng đã góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết và hăng hái làm việc cho toàn thể cán bộ nhân viên trong đơn vị.