::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Triển lãm Giáo dục Canada 2015


Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn Giáo dục Canada (CEI) với sự tham gia của 35 trường trung học, cao đẳng và đại học Canada tổ chức Triển lãm giáo dục Canada vào ngày 15/3/2015 tại thành phố Hồ Chí Minh.


Triển lãm đã thu hút hơn 900 lượt phụ huynh, sinh viên và học sinh tham dự. Tại triển lãm, phụ huynh và học sinh có cơ hội gặp gỡ trực tiếp đại diện tuyển sinh chính thức từ những trường tại Canada để tìm hiểu thủ tục nhập học, cơ hội học bổng và những hỗ trợ tài chính của trường. Cũng nhân dịp này, Bộ phận Hợp tác quốc tế và du học Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tư vấn thông tin cho các bạn học sinh tham dự triển lãm.