::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa tập huấn quốc tế về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học”


Từ ngày 23-26/4/2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục cho 32 cán bộ quản lý của các trường đại học và cao đẳng đến từ  Campuchia, Lào và Việt Nam.

Mục tiêu của khóa học nhằm nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý tại các trường đại học và cao đẳng tại ba quốc gia trên; đồng thời trang bị kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục. Nội dung chính của khóa tập huấn bao gồm: Lãnh đạo giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa, văn hóa tổ chức trong giáo dục, quản lý nguồn nhân lực và đánh giá sinh viên. Bên cạnh đó, khóa huấn luyện cũng hướng đến việc chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và xu hướng mới trong công tác quản lý giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới. Khóa học kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy sinh động như thuyết trình và thảo luận nhóm với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên có kinh nghiệm trong và ngoài nước. Học viên tham gia khóa tập huấn cũng đã có dịp tham quan thực tế và trao đổi kinh nghiệm về lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học với trường đại học Tôn Đức Thắng tại thành phố Hồ Chí Minh.