::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa tập huấn Thiết kế và Quản lý tài liệu giảng dạy trực tuyến


Nhằm mục đích cung cấp cho các giảng viên và cán bộ tại các trường đại học và cao đẳng kiến thức và kỹ năng liên quan đến những công cụ trực tuyến sẵn có để phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại trường, đặc biệt là trong việc xây dựng tài liệu giảng dạy, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về thiết kế và quản lý tài liệu giảng dạy trực tuyến từ ngày 01-03/4/2015.

Tham dự khóa tập huấn có 15 giảng viên đến từ các trường đại học và cao đẳng thuộc khu vực phía Nam. Khóa học bao gồm những chủ đề liên quan đến các công cụ trực tuyến như Google Forms, Google Drive, lớp học trực tuyến Google, Edmodo, …. nhằm giúp cho học viên có thể sử dụng các nguồn công cụ trực tuyến một các hiệu quả trong việc xây dựng và quản lý tài liệu giảng dạy tại nơi mình công tác.