::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo “Sử dụng ngôn ngữ sư phạm trong giảng dạy tiếng Anh cho thiếu nhi”


Ngày 25/04/2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi tập huấn “Sử dụng ngôn ngữ sư phạm trong giảng dạy tiếng Anh cho thiếu nhi” cho các giảng viên tiếng Anh tại Trung tâm.


Buổi tập huấn, do cô giáo Lê Thúy Hằng thực hiện với sự tham dự của hơn 35 giảng viên, nhằm giới thiệu và chia sẻ các ngôn từ thường dùng trong giảng dạy và quản lý lớp học theo trình tự các bước lên lớp trong một bài dạy.