::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Diễn đàn “Giáo dục trong bối cảnh hòa nhập khu vực ASEAN”


Cùng với hoạt động thường niên của phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 18, ngày 17/9/2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức diễn đàn giáo dục khu vực với chủ đề “Giáo dục trong bối cảnh hòa nhập khu vực ASEAN”. Diễn đàn năm nay được tổ chức tại khách sạn Kandawgyi Palace, Yangon, Myanmar.

Mục đích của diễn đàn nhằm trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, những bài học thực tiễn liên quan đến công tác dạy và học của thế kỉ 21, cũng như cải cách công tác đào tạo giáo viên để đưa nghề dạy học trở thành lựa chọn ưu tiên.Tham gia báo cáo tại diễn đàn bao gồm các thành viên thuộc Hội đồng Quản trị của Trung tâm SEAMEO RETRAC đến từ các nước Brunei, Campuchia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Ban Thư kí SEAMEO.Diễn đàn giáo dục có sự tham gia của các thành viên hội đồng quản trị, giáo viên đến từ một số đơn vị giáo dục tại Myanmar, cũng như các đối tượng có quan tâm khác để trao đổi quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục chuẩn bị cho sự hòa nhập vào khu vực ASEAN.