::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo vào phiên họp bàn tròn của Mạng lưới đảm bảo chất lượng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AQAN)


Trung tâm SEAMEO RETRAC, với vai trò là thành viên liên kết của tổ chức AQAN, tham gia hội thảo chuyên đề và phiên họp thường niên của tổ chức từ ngày 02-03/9/2015 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Philippines, thành phố Manila, Philippines.


Hội thảo chuyên đề và phiên họp bàn tròn về Mạng lưới đảm bảo chất lượng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được đăng cai tổ chức bởi Ủy ban Giáo dục Đại học Philippines với chủ đề “Đảm bảo chất lượng tại ASEAN: Các vấn đề, thử thách và kết quả đạt được”. Đây là cơ hội để các chuyên gia trong khu vực và các tổ chức thành viên chia sẻ kinh nghiệm cũng như các bài học thực tiễn về công tác đảm bảo chất lượng. Hàng loạt các nội dung xoay quanh các chủ đề về Khung chuẩn về đảm bảo chất lượng tại ASEAN (AQAF), Hệ thống kiểm định độc lập (EAQ), các thách thức trong thế kỷ 21, quốc tế hóa quy trình đảm bảo chất lượng … đã được báo cáo và thảo luận tại hai sự kiện trên. Song song đó, phiên họp chuyên gia về kiểm định chất lượng của mạng lưới ASEAN + 3 cũng đã diễn ra. Mục đích chung của chuỗi các sự kiện nhằm tạo ra một diễn đàn để các thành viên chính thức, thành viên liên kết của AQAN tham gia chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận nhằm tiến đến sự hài hòa trong công tác kiểm định.

TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tham gia các phiên họp, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kiểm định chất lượng tại Việt Nam.