::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo giới thiệu về chương trình IELTS


Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức buổi hội thảo giới thiệu về Chương trình IELTS cho phụ huynh và học viên vào ngày 28/11/2015 tại Trung tâm.Báo cáo viên của hội thảo là Ông Lê Xuân Bình, Quản lý Chương trình IELTS tại Việt Nam, Hội đồng Anh. Thu hút sự quan tâm của người tham dự là phần báo cáo của bạn Thái Bảo Khanh, học viên đạt điểm IELTS 8.5, chia sẻ về cách học và thi IELTS hiệu quả. Buổi hội thảo thu hút khoảng 30 phụ huynh và học viên tham dự.