::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Buổi báo cáo chuyên đề "Công tác lãnh đạo và quản lý của các trường đại học: Những chuẩn bị cho giai đoạn hội nhập"


Với mục tiêu của buổi báo cáo chuyên đề nhằm tạo cơ hội cho các đại biểu tham dự cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học, chuẩn bị cho công tác này trong giai đoạn hội nhập, đặc biệt khi Việt Nam chuẩn bị gia nhập cộng đồng ASEAN cuối năm 2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Công tác lãnh đạo và quản lý của các trường đại học: Những chuẩn bị cho giai đoạn hội nhập” vào ngày 19/11/2015.

Buổi báo cáo chuyên đề do Bà Esther Teo và TS. Michael Burgess, Viện Hàn lâm Bách khoa Úc Á (Academies of Australasia Polytechnic) đảm trách. Tham dự chuyên đề có hơn 70 đại biểu là cán bộ lãnh đạo cấp trường, quản lý khoa, tổ bộ môn của các trường đại học, cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Buổi báo cáo chuyên đề cũng tạo cơ hội kết nối, hợp tác giữa các trường, viện trong công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục.