::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn quốc tế về Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục


Từ ngày 25-27/7/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức khóa tập huấn về Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục cho 32 các cán bộ lãnh đạo quản lý của các trường đại học và cao đẳng tại Campuchia, Lào, và Việt Nam.Mục tiêu của khóa học nhằm nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý tại các trường đại học và cao đẳng tại ba quốc gia trên thông qua các chủ đề như Lãnh đạo giáo dục thế kỉ 21, Quản lý sự thay đổi, Phát triển đội ngũ và quản lý nhóm.Khóa tập huấn đồng thời cũng tạo cơ hội cho các đại biểu trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, cũng như các thách thức và khó khăn gặp phải trong quá trình công tác của mình.