::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa huấn luyện triển khai Xây dựng Sự liên kết giữa nhà trường và các ngành công nghiệp và Phát triển thông qua đổi mới và công nghệ


Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9, năm 2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp cùng trường Đại học Portland State University và Arizona State University, Hoa Kì với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kì (USAid) đã tiến hành Khóa huấn luyện triển khai về Xây dựng Sự liên kết giữa nhà trường và các ngành công nghiệp và Phát triển thông qua đổi mới và công nghệ.

Tham gia khóa huấn luyện là 35 cán bộ lãnh đạo và quản lý các trường đại học tại Việt Nam. Trong suốt bốn ngày diễn ra khóa huấn luyện, học viên đã có cơ hội tìm hiểu các chủ đề như Lãnh đạo công tác đổi mới chính sách trong trường đại học, Lãnh đạo từ giai đoạn nhận diện chính sách sang giai đoạn xây dựng chính sách,Lãnh đạo thông minh cho công tác thực thi chính sách,Lãnh đạo liên minh cho việc đổi mới chính sách. Bên cạnh đó, khi tham gia khóa huấn luyện này, các học viên cũng có cơ hội trao đổi sâu hơn những vấn đề, chính sách, thách thức, cũng như chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong việc phát triển sự liên kết giữa nhà trường và các ngành công nghiệp.

Sau khi tổ chức thành công khóa huấn luyện triển khai này, theo kế hoạch, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tiến hành tổ một loạt các khóa huấn luyện liên quan đến lĩnh vực xây dựng sự liên kết giữa nhà trường cà các ngành công nhiệp, cũng như công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học dành cho các trường đại học tại Việt Nam.