::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 49 và Phiên họp giám đốc các Trung tâm SEAMEO 2017 tại Jakarta, Indonesia


Hội nghị thường niên Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEC) lần thứ 49 diễn ra từ ngày 24-26/7/2017 tại thành phố Jakarta, Indonesia. Tham dự hội nghị gồm hơn 200 đại biểu là Bộ trưởng Bộ giáo dục, quan chức cấp cao thuộc các nước thành viên trong khu vực, các nước thành viên liên kết, các trung tâm SEAMEO và đại diện các tổ chức quốc tế. Đây là lần thứ 8 Indonesia đăng cai tổ chức sự kiện này.

Hội nghị bao gồm phiên họp thảo luận giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục các nước Đông Nam Á, các phiên họp song phương, diễn đàn chính sách hội đàm về phương hướng phát triển, các dự án, hoạt động của tổ chức SEAMEO. Hội nghị nhất trí đề cử ngài Muhadjir Effendy, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia, giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng SEAMEO, nhiệm kỳ 2017-2019.

Cũng trong dịp này, Phiên họp Giám đốc các Trung tâm SEAMEO (CDM) 2017 được tổ chức ngay sau hội nghị SEAMEC lần thứ 49 vào ngày 26-28/7/2017 tại trụ sở Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia. Ngoài những nội dung liên quan đến các báo cáo thường niên và phần trình bày các dự án mới, phiên họp đặc biệt dành riêng cho Giám đốc các Trung tâm đã thảo luận các khả năng hợp tác trong việc thực hiện các chương trình, dự án nổi trội nhằm triển khai 7 lĩnh vực ưu tiên của tổ chức SEAMEO trong giai đoạn 2015-2035. Bên cạnh đó, các trung tâm đã có phiên làm việc với một số đối tác khách mời, thảo luận cho việc hợp tác thực hiện các chương trình và dự án. Tại phiên họp, trung tâm SEAMEO RETRAC đã đề xuất 3 dự án nằm trong khuôn khổ 7 lĩnh vực ưu tiên của tổ chức SEAMEO và nhận được sự quan tâm hợp tác thực hiện của một số trung tâm SEAMEO trong cùng lĩnh vực.