::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Hội thảo tập huấn quốc tế về kinh nghiệm và giải pháp của các nước trong khu vực trong việc dạy Toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, 12-13/10/2017


Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) hợp tác với Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 tổ chức Hội thảo tập huấn quốc tế về kinh nghiệm và giải pháp của các nước trong khu vực trong việc dạy Toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh tại Nha Trang vào ngày 12 & 13 tháng 10 năm 2017.

Diễn đàn dự kiến phục vụ khoảng 120 chuyên viên và giáo viên có chuyên ngành Toán và các môn khoa học tự  nhiên từ các tỉnh/thành trong cả nước nhằm chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp trong việc dạy Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh. Đặc biệt, một số diễn giả trong khu vực được mời về tham dự, chia sẻ những nghiên cứu có liên quan và trình bày các mô hình tiên tiến đươc ứng dụng trong khu vực cũng như trên thế giới.