::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Tập huấn Giảng dạy kĩ năng mềm - Học phần 1, 23-26/10/2017


Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tiến hành giảng dạy học phần 1 từ ngày 23 đến 26 tháng 10 và học phần 2 từ ngày 18 đến 21 tháng 12 năm 2017 về giảng dạy kĩ năng mềm dành cho giảng viên, cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học tại TPHCM và các tỉnh lân cận.