::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Tập huấn “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học” 25-27/10/2017


Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tiến hành khóa tập huấn Ứng dụng CNTT trong công tác đánh giá sinh viên. Khóa huấn luyện kế tiếp về ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy và quản lý dự kiến sẽ được tiến hành từ ngày 23 đến 24 tháng 11. Tham gia các khóa tập huấn ICT này là các cán bộ, giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.