::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Khai giảng Khóa 16 - Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng, ngày 14/11/2017


Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) liên kết với Trường Đại học Curtin, Úc, tổ chức chương trình Thạc sỹ về ngôn ngữ ứng dụng (Master of Arts in Applied Linguistics) theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 3539/QĐ-BGDĐT, ngày 13/07/2006. Nội dung chương trình tập trung vào việc giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ, đồng thời cũng xem xét đến các vấn đề liên quan đến việc dạy tiếng Anh ở Việt Nam và trong khu vực. Chương trình này được thiết kế cho những giáo viên tiếng Anh có chủ định làm việc ở Việt Nam và các nước khác ở Châu Á và trên thế giới. Đợt tập trung thứ nhất của khóa 16 sẽ diễn ra từ ngày 14/11 đến 17/11/2017.