::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Tập huấn về lãnh đạo và quản lý giáo dục tại Lào dự kiến được tiến hành từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 12


Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp cùng Viện Phát triển Quản lý giáo dục tại Lào (IFEAD) tổ chức khóa tập huấn về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các cán bộ tập huấn, giảng viên cốt cán đang công tác trong lĩnh vực giáo dục tại Lào. Khóa tập huấn dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 12 tại thủ đô Vientiane, Lào. Khóa huấn luyện nhằm tăng cường năng lực, và đồng thời cũng cung cấp những kiến thức mới trong lĩnh vực giảng dạy kĩ năng thế kỉ 21 cho đội ngũ cán bộ tập huấn, giảng viên cốt cán của Viện và các đơn vị tại Lào.