::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Khóa tập huấn về Quản trị nguồn nhân lực 13-15/12/2017


Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tiến hành khóa tập huấn về quản trị nguồn nhân lực dành cho cán bộ quản lý đến từ các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam. Khóa tập huấn dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12. Đợt tập huấn lần này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cập nhật, xu hướng, và bài học thực tiễn trong công tác quản trị nhân sự bậc đại học.