::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Hoạt động Lễ Giáng sinh, ngày 23/12/2017


Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức một số hoạt động Giáng sinh cho 2,500 học sinh chương trình Anh văn Thiếu nhi. Lễ hội được tổ chức thường niên này luôn thu hút được sự quan tâm của học sinh thông qua các hoạt động như trang trí các mô hình người tuyết, cây thông Nô-en hay viết thư cho Ông già Nô-en.